"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.891.812
Truy câp hiện tại 20
Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới
Ngày cập nhật 12/11/2018

Ngày 12/11/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II, năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Đắc Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng của Đảng ủy Khối và 56 đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

 

 

Trong thời gian tổ chức lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm giúp cho đảng viên mới nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối khóa học các học viên sẽ được hệ thống, tao đổi, thảo luận, hướng dẫn ôn tập để việt bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới./.

 

VPDUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày