"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.892.605
Truy câp hiện tại 92
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Ngày cập nhật 20/12/2018

Sáng ngày 19/12/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, học tập và tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII). Đến dự và báo cáo vơi Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy báo cáo làm rõ các nội dung cơ bản của 8 điểm xây, 8 điểm chống và 4 điều quan trọng Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng chí Cao Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các TCCS đảng tập trung tổ chức triển khai học tập và quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và hoàn thành trước ngày 23/01//2019 theo kế hoạch 61-KH/ĐUK của Đảng ủy, tạo điều kiện phù hợp để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, tiếp thu hiệu quả nội dung cốt lõi, trọng tâm của nghị quyết góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Các tin khác
Xem tin theo ngày