"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.892.605
Truy câp hiện tại 62
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức Hội nghị trực báo Khối quý I, năm 2018.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức Hội nghị trực báo Khối quý I, năm 2018.
Ngày cập nhật 08/04/2018

Ngày 06/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị trực báo tổ chức cơ sở đảng của 8 Khối: Khối cơ quan Đảng; khối Tổng hợp; khối Nội chính; khối Kinh tế; khối Văn hóa - xã hội; khối Nghiên cứu - đào tạo; khối Đoàn thể và khối Sự nghiệp tại 4 điểm. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Phụ trách theo dõi chỉ đạo.

Trong quý I, năm 2018 các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về nhiệm vụ năm 2018 để tập trung xây dựng nghị quyết, chương trình của đơn vị mình lãnh đạo, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và UBND tỉnh, các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; học tập chuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”,  50 năm cuộc tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 43 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương đảng. Các tổ chức cơ sở đảng đã làm tốt công  tác phát triển đảng viên, trong quý I toàn đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên; trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên; 66 đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và 35 UBKT xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, việc thực hiện kiểm tra, giám sát tiến hành vào quý II và quý III, tích cực phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy đã xây dựng, từng bước triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 2018; tổ chức các hoạt động tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tuất - 2018.

Phát biểu tại 4 điểm trực báo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghi các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nổ lực tập trung lãnh đạo, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm, các nhóm giải pháp phù hợp, quyết liệt, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của ngành, cơ quan, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực, chủ động phản biện những luận điệu xuyên tạc của các thể lực thù địch, phản động; đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện các kế hoạch số 15, 21, 26, 41 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác Tuyên giáo, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện NQTW6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 21/8/2017 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đến năm 2020. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác bồi dưỡng kết nạp đảng. tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước; Chương trình hành động số 12-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy khối về nhiệm vụ năm 2018.

 

 

VPĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày