"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.892.605
Truy câp hiện tại 77
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
178 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
02-CV/BTC18/01/201918/01/2019về nghiệp vụ công tác đảng viên.
01-GM/ÐUK11/01/201911/01/2019học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019
01-KH/ÐUK04/01/201904/01/2019tổ chức hội nghị tuyên dương đảng viên xuất sắc.
01-NQ/ÐUK02/01/201902/01/2019về nhiệm vụ năm 2019.
118-GM/ÐUK29/12/201829/12/2018Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất
702-CV/ÐUK17/12/201817/12/2018về việc lấy ý kiến chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở.
61-KH/ÐUK26/11/201826/11/2018tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
60-KH/ÐUK19/11/201819/11/2018triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
08-HD/ÐUK19/11/201819/11/2018khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.
01-DS/ÐUK19/11/201819/11/2018các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối
691-CV/ÐUK18/11/201818/11/2018về công tác tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.
07-HD/ÐUK12/11/201812/11/2018về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
57-KH/ÐUK21/09/201821/09/2018thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
56-KH/ÐUK20/09/201820/09/2018về giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
54-KH/ÐUK23/08/201823/08/2018tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối (khóa IV)
158-KL/ÐUK17/07/201817/07/2018về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
159-KL/ÐUK17/07/201817/07/2018về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
53-KH/ÐUK16/07/201816/07/2018“Hiến máu tình nguyện” năm 2018
1411/07/201811/07/2018phục vụ hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13.
51-KH/ÐUK27/06/201827/06/2018về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456789