"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.789.344
Truy câp hiện tại 68
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
167 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
07-HD/ÐUK12/11/201812/11/2018về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
57-KH/ÐUK21/09/201821/09/2018thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
56-KH/ÐUK20/09/201820/09/2018về giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
54-KH/ÐUK23/08/201823/08/2018tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối (khóa IV)
158-KL/ÐUK17/07/201817/07/2018về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
159-KL/ÐUK17/07/201817/07/2018về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
53-KH/ÐUK16/07/201816/07/2018“Hiến máu tình nguyện” năm 2018
1411/07/201811/07/2018phục vụ hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13.
51-KH/ÐUK27/06/201827/06/2018về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
48-KH/ÐUK04/06/201804/06/2018thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
47-KH/ÐUK04/06/201804/06/2018thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
49-KH/ÐUK04/06/201804/06/2018thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
46-KH/ÐUK04/06/201804/06/2018thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
05-HD/ÐUK28/04/201828/04/2018về quy trình, thủ tục bổ sung cấp ủy viên, lãnh đạo cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
346-QÐ/ÐUK26/04/201826/04/2018ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ
01/ÐL-LN25/04/201825/04/2018Giải Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở rộng lần thứ XXIII - 2018
81-TB/ÐUK24/04/201824/04/2018về việc tuyển sinh các lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2018
138-KL/ÐUK18/04/201818/04/2018về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
360-CV/ÐUK03/01/201803/01/2018báo cáo nhanh
06-NQ/ÐUK22/12/201722/12/2017Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 11 (khóa VI) về nhiệm vụ năm 2018
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456789