TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.466.813
Truy câp hiện tại 621
Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Ngày cập nhật 21/12/2012
Ngày 21/12/2012 BanThường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm có đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong  nhóm công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sau khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Giám đốc và trên cơ sở chỉ đạo của nhóm công tác Tỉnh ủy và góp ý kiến của các ngành liên quan, các chi bộ, đơn vị trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu tối đa và chỉnh sửa, hoàn chỉnh các báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình; báo cáo giải trình với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm cao đánh giá sát đúng những mặt làm được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân khách quan, chủ quan… đồng thời đề ra những nhóm giải pháp trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng là cơ quan tham mưu về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình góp phần cùng cả tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng nhóm công tác của Đảng ủy Khối đánh giá cao vai trò tích cực của Ban Thường vụ Đảng ủy trong Đảng ủy, Đảng bộ và toàn cơ quan những năm qua, cũng như công tác chuẩn bị, quy trình thực hiện và tinh thần, kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI); đồng thời nhấn mạnh những công việc phải làm ngay sau kiểm điểm; khẩn trương triển khai sâu, rộng việc tự kiểm điểm phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ Sở kết hợp với đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ năm 2012 v&