"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.892.605
Truy câp hiện tại 97
Hướng dẫn nghiệp vụ
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)....
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019; nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng,...
Để công tác tuyên truyền về Đại hội được sâu rộng và có sức lan tỏa đến các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, đạt được mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương...
Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí...
Nhằm phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14(mở rộng) vào lúc 8h ngày 17/10/2018, BBT đăng toàn văn các văn bản phục vụ tại Hội nghị.
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BTGTU, ngày 19/6/2018 về tiếp tục tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới và Công văn số 623 ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; nhằm đẩy mạnh tuyên...
Nhằm phục vụ Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 08/6/2018, BTV Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí tải tài liệu đính kèm để sử dụng tại Hội nghị
Nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nowcs' gopsphaanf bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong...
Nhằm đẩy góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước...
Để phục vụ cho Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 09/3/2018. BBT xin đăng toàn văn tài kiệu phục vụ Hội nghị
Các tin khác
Xem tin theo ngày