"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Ngày cập nhật 27/10/2017

Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21, Kế hoạch 43, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thường trực tinh uỷ đều nhận định công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể . Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư về công tác BHXH, BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Đã có sự phối hợp chặt chẽ và tích cực của địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 21, Kế hoạch 43. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được rút gọn, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng được đảm bảo. Số dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 93,58%. Một số địa phương đã thực hiện tốt Nghị quyết 21, Kế hoạch 43, như: thành phố Huế, các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới...

Tuy nhiên, so với mục tiêu Nghị quyết 21, Kế hoạch 43 đề ra đến năm 2020, thì việc phấn đấu đạt hai mục tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH ( đạt trên 50%) và tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHTN (đạt trên 35%) sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã phát biểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm. Các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thường trực huyện uỷ A Lưới, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, Thường trực huyện uỷ Phú Lộc, Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã tham gia thảo luận đến các vấn đề liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ban Tuyên giáo ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.892.605
Truy câp hiện tại 71