"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Thông tin lý luận
Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết hữu nghị lâu đời. Thế nhưng từ tháng 4/1975, sau khi lên nắm quyền, với sự hậu thuẫn của các thế lực phản động nước ngoài, tập đoàn phản động Pôn Pốt...
Chương này nêu lên phương hướng và sách lược của những người cộng sản: “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Mục tiêu cuối cùng của họ là lật đổ...
Chương này phê phán các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa phi vô sản, đi ngược lại quan điểm của Marx và Engels như: chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản, chủ nghĩa xã hội Đức,...
Chương này nêu lên mối quan hệ giữa giai cấp vô sản và những người cộng sản: “Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác. Họ tuyệt nhiên không có...
Chương này khái quát lại quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người là đấu tranh giai cấp: “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp. Người tự do và...
Hòa trong âm vang của mùa thu lịch sử, chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các Ban của Đảng, Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017; chiều ngày 14/10/2017, Khối thi đua các...
Theo truyền thống phương Đông trước đây, người phụ nữ thường là hậu phương vững chắc của người đàn ông, là ngọn lửa giữ gìn mái ấm gia đình, là người nâng khăn, sửa túi cho chồng. song ngày nay, vai trò của...
Nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Điều 2 Hiến pháp năm 2013 đã  khẳng định: "Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp...
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí trước hết bắt đầu từ người làm báo. Nếu mỗi người làm báo nhận thức nghiêm túc về vai trò xã...
Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.846.180
Truy câp hiện tại 32