"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH"
Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa trong năm 2018
Ngày cập nhật 27/03/2018

Nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nowcs' gopsphaanf bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. BBT xin đăngtoàn văn Howngs dẫn 39-HD/BTGTU ngày 12/3/2018 của ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa trong năm 2018

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.846.184
Truy câp hiện tại 34